Området

Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det åbne land og den kommende motorvej nord for byen. Som navnet indikerer er der tale om et højt beliggende område med en slående udsigt mod både Silkeborg Midtby og oplandet. Umiddelbart mod sydøst ligger Vester Kejlstrup Plantage som en grøn strækning med fredskov.

Silkeborg midtby ligger ca. 2,5 km. mod syd via Kejlstrupvej og den populære handelsgade Borgergade.

Bebyggelsen

Boligerne placeres på et stort grønt areal med en markant skråning mod en mindre, §3-omfattet sø. Grunden præges af grupper af både bøge- og birketræer, læhegn og åbne arealer. Disse kvaliteter er med til at højne oplevelsens af boligerne idet de høje træer omslutter bebyggelsen, giver læ og danner skygge. Alt sammen kvaliteter der sjældendt er nybyggeri forundt.

Birkeskrænten består af 53 rækkehusboliger i forskudte plan. Boligerne er placeret i stænger, der deles enkelte steder for stipassage. Boligerne er placeret under stor hensyntagen til terrænets kuperede forhold. Situationsplanen er disponeret således at boligerne har ankomst til een side og grønne arealer til den anden. I forløbet er der udlagt arealer til ekstra parkering. Boligvejen er udlagt så den følger det naturlige terræn rundt på grunden, hvilket giver den sin bugtende form.

Der etableres en skovsti nord om bebyggelsen der bugter sig fra fredskoven mod vest og ned ad skrænten mod skovsøen ved Kejlstrupvej. Denne skovsti sammenkobler de tilstødende stier fra både syd, vest og nord.

Boligerne

Bebyggelsen arbejder med boligtyper fra ca. 120 m² til ca. 140 m². Boligerne placeres naturligt på terræn, men optager indbyrdes niveauforskelle ved terrassering.

 

Fakta

Matrikel 1xn jf. BBR: 52.773 m²
Heraf udgør grundstørrelse: 25.683 m²

Nærværende situationsplan anviser:
53 stk. boliger: ca. 7.000 m²

Bebyggelsesprocent: 27%
Grønne arealer inkl. §3-omfattet sø: 45 %

Parkering:
Der anvises 1½ parkeringsplads pr. bolig
1 p-plads allokeres ved hver bolig samt 27 i terræn: 80 p-pladser svarende
til 1½ p-pladser pr. bolig.

Læs mere om projektet 

Byggefirmaet Regnbueparken I/S
Niels Kristensen